Siber.Net İntrane ve Portal İçerik Yönetim Sistemi güçlü özelliklerini, alt yapıyı kendi imkanlarınızla yönetmenizin getireceği fazla yüke yer bırakmayacak şekilde sunar. Esnek yönetim seçenekleri, kurumunuzun uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz denetimi elinizde tutmayı sürdürmenize imkan tanır
 
Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren görevli daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatındaki birimlerin dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanması, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla 2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur.