5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 15. Maddesi uyarınca, bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok beş uzmandan oluşan yatırım destek ofisleri teşkil edilir. Yatırım Destek Ofisi, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren, yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtmak ve bilinirliğini artırmak için yurt içi ve yurt dışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırım çekmeye çalışan bir birimdir.

YDO’lara başvurmak, tamamen yatırımcıların kendi isteğine bağlıdır. Yatırım Destek Ofislerinde yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Yatırımcı, YDO’lara yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı için başvurulabileceği gibi, sadece bir veya birden fazla işlem için de başvurabilir.
 
Yatırımcıları uygun yatırım arazileri, devlet destekleri, yatırım maliyetleri ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme, İngilizce ve Türkçe dillerinde sunum, tanıtıcı broşür içeriği vs. hazırlamak, Yatırımcı ve diğer kişilere tanıtım ve sunum yapma, fuar katılımları, Yabancı, yerli heyet ağırlama, Kocaeli’deki firmaları, osbleri, serbest bölgeyi, teknoparkları, kamu kurumlarını, üniversiteleri, yerel yönetimleri, STKları vd. MARKA ve diğer kurumlarca (AB ve yurtdışı fonlar dahil) verilen destekler, eğitimler, ihaleler vs. konular hakkında düzenli olarak bilgilendirmek, Rapor ve bilgi dosyaları hazırlamak, Anket düzenleyerek veri toplamak YDO’nun görev ve yetkilerindendir. Yatırım Destek Ofisleri, aynı zamanda Genel Teşvik uygulamaları kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlemekle görevli yerel kurumlardan biridir.
 
Kocaeli yatırım destek ofisi, birisi Kocaeli merkez, diğeri Gebze irtibat bürosu olmak üzere iki lokasyonda faaliyetlerini sürdürmektedir.